System Numicon – czym jest ?

Matematyka jest nieodłącznym elementem życia każdego człowieka, a znajomość jej podstaw jest niezbędna do codziennego, prawidłowego funkcjonowania. Ze względu na tak ważną rolę matematyki, która w pewien sposób warunkuje rozwój i przyszłefunkcjonowanie dziecka, edukacja matematyczna jest niezwykle istotna.

Jednym z dostępnych narzędzi do nauczania matematyki w początkowych latach edukacji jest metoda Numicon. Jej trzon stanowią charakterystyczne klocki, które opierają się na multisensorycznym przedstawieniu liczby. Wszystkie umiejętności jakie na tym etapie zdobywają uczniowie ustrukturyzowane są w jasno określonym systemie. Ze względu na wiele doniesień na temat wysokiej skuteczności metody Numicon, wykorzystywanej głównie w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Nowej Zelandii, atakże w krajach skandynawskich, coraz częściej wykorzystywana jest w edukacjii w rehabilitacji polskich uczniów.

Autorzy określają metodę jako: „multisensoryczne podejście do nauczania arytmetyki, wykorzystujące ustrukturyzowane wzory rozwijające rozumienie liczbi zależności między nimi (Wing, Tacon 2007, 22). Jako przesłanki do wyboru takiej formy nauczania twórcy podkreślają abstrakcyjność pojęć liczbowych i chęć urzeczywistnienia ich w narzędziach wykorzystywanych do nauki matematyki. Zakładają, że to pozwoli dzieciom zobaczyć zależności między liczbami i ułatwi rozwój i tworzenie ich reprezentacji w umyśle. Podzielenie metody na małe kroki uzasadniają zbyt wysoką abstrakcyjnością i kompleksowością liczb. Ponadto twórcy duże nadzieję pokładająw pobocznych efektach jakie metoda ma przynieść – podniesieniu poziomu samooceny u uczniów, w szczególności tych, które do tej pory nie odnosiły sukcesów w zakresiematematyki (Wing, Tacon 2007, 22-23).

Metodę tworzą w największym stopniu podporządkowane jej narzędzia. To właśnie one klasyfikują Numicon jako metodę wielozmysłową – odnoszącą się do wielu dróg percepcyjnych. Narzędziami tymi są:

  •   kolorowe kształty z otworami niewielkiej szerokości odzwierciedlające liczby naturalne od 1 do 10,
  •   kolorowe tulejki o średnicy, odpowiadającej średnicy otworów w kształtach,
  •   biała tablica z wypustkami,
  •   oś liczbowa z kształtami Numicon, cyframi arabskimi i ich słownym zapisem,
  •   kolorowe, podłużne prostopadłościany służące do nauki mierzenia.

W miarę rozwoju metody dostępne są również nowe dodatki do podstawowych, wyżej wymienionych, pomocy. Wśród nich są m.in. kostki z kształtami Numicon, nakładki natablice z ilustracjami, waga szalkowa, sznurki do nawlekania tulejek. 

Bibliografia: Wing T., Tacon R. (2007), Teaching number skills and concepts with Numicon material,„Down Syndrome Research and Practice”, nr 12.

Źródło zdjęć: https://global.oup.com